با استناد به بند 37 كميسيون فني شماره 08/94 مورخ 12/07/94 بهره برداران دستگاههاي غير مجاز باندهاي 2.4 , 5.8 , 24 گيگا هرتز از تاريخ 01/9/94 الي 01/12/94 ( 3 ماه) مهلت دارند جهت اخذ گواهي تاييد نمونه به سازمان مراجعه و در صورت تاييد دستگاهها ، بايد دستگاههاي مجاز كه بصورت قانوني وارد كشور شده اند را جايگزين آنها نمايند. در غير اينصورت نسبت به جمع آوري دستگاههاي غير مجاز و توقف فعاليت مربوطه اقدام خواهد شد.

 

دانلود فايل هاي ضوابط پروانه عمومي بهره برداري:1: wireless 2.4 5.8 Ghz

2wireless-24GHz

3ضوابط فني استفاده از باند 24 گيگاهرتز ويرايش جديد.pdf

4اساسنامه تنظيم مقررات.pdf

5لينك هاي باند آزاد.xlsx

                                   

 

 

Powered by Tetis PORTAL