ارتباط با ما

 

رديف

نام واحد/اداره

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

1

مدير كل منطقه      

 

 

فرهاد جاويدي

 

 028-3369-1736

028-3354-3401

2

معاون اداره كل     

 

 

احمد اخوي زادگان

 

028-3369-1738

028-3354-3402

3

واحد روابط عمومي

مهدي چاقمي

028-3367-9135

028-3354-3428

4

اداره نظارت بر سرويس هاي راديويي

حميد يوسف پور

028-3369-1737

028-3354-3405

5

اداره نظارت بر خدمات ارتباطي(پستي، مخابراتي و فن آوري اطلاعات)

مجيد نجفي

028-3369-1731

028-3354-3406

7

اداره توسعه مديريت و امور منابع

نرگس نوروزي

028-3369-1733

028-3354-3407

8

اداره توسعه مديريت و امور منابع دبيرخانه مركزي

028-3354-3431

9

واحد حراست

محمد علي شعباني

028-3369-1735

028-3354-3403

10

نمابر

فكس

028-3369-1730

 

 

پست الكترونيك منطقه شمال غرب: shomalgharb@cra.ir

شماره پيام كوتاه: 30005651202020
قزوين -  ميدان شهيد بابايي  -  خيابان شهيد بابايي (دانشگاه)  -  كوچه  3(شهيد نورخيز)  -  پلاك  80
صندوق پستي1681-34185
كدپستي:   
3414675931

 
 

                                   

 

 

Powered by Tetis PORTAL