2 بهمن 1395 8:57:47
مقررات راديوئي ۱۱۰ ساله شد

هولين ژائو، دبيركل اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU) در پيامي به مناسبت يكصد و دهمين سالروز تدوين مقررات راديوئي اعلام كرد: مقررات راديوئي ITU كاركرد بدون تداخل سامانه‌هاي ارتباطات راديوئي را تضمين كرده و دسترسي مساوي به طيف راديوئي را به عنوان منبع طبيعي كمياب و بدون مرز، در سراسر جهان براي همگان فراهم مي‌سازد.

هولين ژائو، دبيركل اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU) در پيامي به مناسبت يكصد و دهمين سالروز تدوين مقررات راديوئي اعلام كرد: مقررات راديوئي ITU كاركرد بدون تداخل سامانه‌هاي ارتباطات راديوئي را تضمين كرده و دسترسي مساوي به طيف راديوئي را به عنوان منبع طبيعي كمياب و بدون مرز، در سراسر جهان براي همگان فراهم مي‌سازد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، وي با اشاره به اينكه يكصد و دهمين سالروز تهيه و تدوين مقررات راديوئي از سوي ITU در دسامبر ۲۰۱۶ جشن گرفته مي‌شود، گفته است مقررات راديوئي شامل مجموعه‌اي از قوانين و مقررات بين‌المللي حاكم بر بهره‌برداري از طيف راديوئي و مدارات ماهواره‌اي براي ارتباطات جهاني بي‌سيم است. 
ژائو در اين پيام نوشته است: 
در جهاني كه بيش از پيش به سمت و سوي "ارتباطات بي‌سيم" سوق مي‌يابد، مقررات راديوئي ITU اين امكان را براي كليه خدمات راديوئي فراهم مي‌كند كه طيف فركانسي براي شمار فزاينده‌اي از كاربران و متقاضيان جهت ارائه خدماتي با كيفيت برتر به اشتراك گذاشته شود. 
از اوايل دهه ۱۹۰۰، مديريت طيف فركانس راديوئي و مقررات بهره‌برداري از آن يكي از مهمترين وظايف ITU بوده است و كشورهاي عضو ITU در ايفاي نقش خود به عنوان هماهنگ‌كننده جهاني طيف، مقررات راديوئي را تدوين و دائماً به روز رساني كرده‌اند. 
اولين مجموعه از مقررات بين‌المللي ITU در سال ۱۹۰۶ شكل گرفت كه اساساً مربوط به تلگراف راديوئي براي حوزه دريايي بود. كنوانسيون ۱۹۰۶ تلگراف راديوئي، ۳۰ كشور با مرز دريايي را در ۳ نوامر ۱۹۰۶ در برلين براي اولين كنفرانس راديو تلگراف بين‌المللي گرد هم آورد كه در آن "كنوانسيون تلگراف راديوئي" به منظور تدوين قوانين الزام‌آور براي ارتباطات داخلي ميان كشتي‌ها در دريا و ايستگاههاي ساحلي مصوب گرديد. 
امروزه مقررات راديوئي بر بيش از ۴۰ نوع خدمات ارتباطات راديوئي در سراسر جهان اعمال مي‌شود و محدوده فركانسي از ۹ كيلوهرتز تا ۳۰۰۰ گيگاهرتز را پوشش مي‌دهد. در حال حاضر اين مقررات، شامل بيش از ۲۰۰۰ صفحه است كه اصول و قوانين حاكم و همچنين حقوق و تعهدات ۱۹۳ كشور عضو ITU در بهره‌برداري موثر از طيف و مدارات ماهواره‌اي، به شيوه‌اي هماهنگ كه منجر به تداخلات مضر براي يكديگر نشود را شامل مي‌شود. 
از سال ۱۹۰۶، ۳۸ كنفرانس جهاني ارتباطات راديوئي موسوم به WRC مقررات راديوئي ITU را مورد بازبيني قرار دادند تا بتواند پاسخگوي پيشرفتهاي فناوري و اجتماعي باشند كه آخرين نسخه ۲۰۱۶ مصوب در كنفرانس جهاني ارتباطات راديوئي ۲۰۱۵ (WRC-۱۵) در حال حاضر به صورت بر خط در سايت www.itu.int)ITU) در دسترس همگان است. 
در طول ۱۱۰ سال گذشته، ثابت شده است كه مقررات راديوئي ITU ابزاري كاملاً مناسب براي مديريت طيف فركانس و مدارات ماهواره‌اي، براساس همكاري بين‌المللي و درك متقابل هستند و با پيچيدگي روزافزون دنياي داراي ارتباطات متقابل و سامانه‌هاي بي‌سيم حاضر در همه جا، اكنون بيش از هر زمان حائز اهميت است كه از كارائي و بازدهي حداكثري كنفرانسهاي ارتباطات راديوئي در تكامل به موقع اين مقررات راديوئي به عنوان ابزار با ارزش، اطمينان حاصل كنيم.

                                   

 

 

Powered by Tetis PORTAL